Đàn Piano Điện Kawai CN27 LO

16.500.000

✳️ Kawai CN27 LO

☆Brand: Kawai
☆Xuất xứ: Nhật Bản
☆Tình trạng: Used (Mới 98%)
☆Màu sắc: Rosewood(R), White maple(A), Light oak(LO)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ