Đàn Piano Điện Yamaha CLP-430 C

16.000.000

✳️ Yamaha CLP-430 C

☆Brand: Yamaha
☆Năm sản xuất: 2011
Màu sắc: Black Walnut (B) | Light Cherry (C) | Polished Ebony (PE) | Dark Rosewood (R) | Mahogany (M)
☆Tình trạng: Used (mới trên 95%)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ