Đàn Piano Điện Yamaha YDP-161 C

13.000.000

✳️ Đàn Piano Điện Yamaha YDP-161 C✳️

☆Brand: Yamaha
☆Model: YDP-161 C
☆Tình trạng: Used (mới trên 95%)
☆Năm sản xuất: 2011

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ