Đàn Piano Điện Yamaha YDP-162 C

14.000.000

✳️ Đàn Piano Điện Yamaha YDP-162 C✳️

☆Brand: Yamaha
☆Model: YDP-162 C
☆Tình trạng: Used (mới 98%)
☆Năm sản xuất: 2016

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ