Đàn Piano Điện Yamaha YDP-S31 C

11.000.000

✳️ Đàn Piano Điện Yamaha YDP-S31 C✳️

☆Brand: Yamaha
☆Tình trang: Used (mới trên 95%)
☆Số phím: 88 phím
☆Năm sản xuất: Sản xuất năm 2009

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ