Đàn Piano Điện Kawai CN27 LO

18.000.000

☆Mã sản phẩm: Kawai CN27
☆Xuất xứ: Nhật Bản
☆Tình trạng: (Mới 98 )
☆Màu sắc: Rosewood(R), White maple(A), Light oak(LO)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ