Yamaha CVP-509 PE

41.000.000

Brand: Yamaha 
Model: CVP 509 PE
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng:
Năn sản xuất: 2011

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ