Piano Yamaha DUP-5

16.000.000

✳️ Đàn Piano Yamaha Dup-5✳️

☆Brand: Yamaha
☆Xuất xứ: Nhật Bản
☆Tình trạng: Used (mới 95%)
☆Sản xuất: Đầu năm 2000

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ