Bộ kèn đồng & kèn gỗ

Kèn thuộc nhạc cụ hơi là loại nhạc cụ sử dụng hơi thổi để phát ra âm thanh. Chúng có chứa 1 hộp cộng hưởng, là 1 ống dài. Khi người chơi thổi 1 khối không khí được đặt ở cuối hộp cộng hưởng, chúng sẽ rung động và tạo ra âm thanh.

Tần số âm thanh phát ra sẽ được xác định bằng chiều dài của đường ống. Người ta thường sử dụng những phím bấm tay để có thể thay đổi chiều dài không khí cộng hưởng.Trong trường hợp của một số nhạc cụ hơi, âm thanh được tạo ra bằng cách thổi qua miệng thổi bằng kim loại.

Các loại nhạc cụ hơi được sử dụng phổ biến

Hiển thị 1–24 của 205 kết quả

Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ