Đàn organ Yamaha PSR-S975

Giá liên hệ

  • 1625 tiếng, bao gồm Hệ tiếng Super articulation, Organ Flutes, 55 Bộ trống và 480 Hệ tiếng XG
  • 523 điệu nhạc đệm, bao gồm 40 Audio Styles, 34 Session Styles, 15 DJ Styles và 3 Free Play
  • Chức năng Mono legato và fill-in nửa nhịp
  • Bộ nhớ trong 768 MB dành cho dữ liệu mở rộng
  • Cổng cắm Micro và Guitar – kết hợp giọng hát và chơi cùng người biểu diễn khác
  • Vocal Harmony 2 và tính năng Synth Vocoder
  • Real Distortion và Real Reverb, với hiệu ứng giao diện trực quan
  • Phát nhạc từ USB với các chức năng kéo dài thời gian, dịch chuyển cường độ, hủy bỏ giọng nói và hiển thị lời bài hát MP3
  • Khả năng hiển thị bên ngoài