Đàn Piano Cơ Yamaha G1

120.000.000

Grand piano Yamaha G1 được sản xuất vào từ năm 1988-1994. Thời kỳ Hãng đàn piano yamaha đạt rất nhiều thành tựu về công nghệ chế tạo và cải tiến âm thanh cho tiếng đàn của đàn piano Yamaha G1 ấm, vang tạo cảm hứng rất nhiều cho người chơi khi ngồi đàn.