Đàn Piano Điện Casio PX-1200 GP

12.000.000

☆Mã sản phẩm: Casio PX-1200GP
☆Số phím: 88 phím
☆Xuất xứ: Nhật Bản
☆Tình trạng: ( )

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ