Đàn Piano Điện Casio PX-150

7.000.000

Mã sản phẩm: Casio PX150
Số phím: 88 phím
Sản xuất: 2013

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ


✅ Nguồn âm thanh AiR.
✅ Số phím 88.
✅ Phức điệu tối đa 128.
✅ 18 âm cài sẵn.
✅ 60 giai điệu.
✅ Chức năng bài học.
✅ Máy ghi âm.
✅ USB tới thiết bị.