Đàn Piano Điện Kawai CN25 R

15.000.000

☆Mã sản phẩm: Kawai CN25
☆Số phím: 88 phím
☆Sản xuất: 2016
☆Tình trạng: ( )

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ