Roland HP-2500S

6.500.000

Brand: Roland
Model: HP2500 S
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng:

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ