Roland HP-555G

13.700.000

Brand: Roland
Model: HP-555G
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng:

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ