Yamaha CSP 150

50.000.000

Brand: Yamaha
Model: CSP 150
Xuất xứ: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2019
Màu sắc: Matte black (B), Polished Ebony (PE)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ