Đàn Piano Điện Yamaha P105

9.000.000

☆Mã sản phẩm: Yamaha P105
☆Số phím: 88 phím
☆Tình trạng:
☆BMàu sắc: Đen, Trắng

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ