Roland HP-3500S

7.000.000

Brand: Roland
Model: HP-3500S
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng:

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ