Đàn Piano Điện Roland HPi5

15.000.000

Mã sản phẩm: Roland HPi5
Tình trạng:
Sản xuất: 2006
Màu sắc: Gỗ gụ (HPi5 – MHS), anh đào nhạt (HPi5 – LCS)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ