Yamaha CVP-202

13.000.000

Brand: Yamaha 
Model: CVP-202
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: ( )
Sản xuất: 2003

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ