Đàn Piano Điện Kawai CA78

36.000.000

✳️ Kawai CA78

☆Brand: Kawai
☆Sản xuất: 2018
☆Tình trạng: Used (mới 98%)
☆Màu sắc: Đen (B), Gỗ hồng sắc (R), Trắng (W), Đen bóng (PE)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ