Đàn Piano Điện Yamaha P80

5.000.000

Mã sản phẩm: Yamaha P80
Số phím: 88 phím
Năm sản xuất: 2001 –