Đàn Piano Điện Casio PX-120

6.000.000

Mã sản phẩm: Casio PX-120
Số phím: 88 phím
Xuất xứ: Nhật Bản

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ