Santa Claus is Coming to Town | Sheet piano miễn phí

Santa Claus is Coming to Town (Ông già Noel đang đến thị trấn) là một bài hát Giáng sinh được viết bởi J. Fred Coots và Haven Gillespie. Phiên bản thu âm sớm nhất được biết đến của bài hát là của banjoist Harry Reser và ban nhạc của anh ấy vào ngày 24 tháng 10 năm 1934. Sau đó, nó được hát trên chương trình radio của Eddie Cantor vào tháng 11 năm 1934. Phiên bản này ngay lập tức trở thành hit với 500.000 bản sao được đặt hàng và hơn 30.000 đĩa được bán trong vòng 24 giờ.

santa-claus-is-coming-to-town-sheet-piano-mien-phi

Lời bài hát của Haven Gillespie bắt đầu “You better watch out, better not cry / You better not pout, I’m telling you why / Santa Claus is coming to town”. khuyến khích người nghe làm từ thiện và giúp đỡ những người kém may mắn vào dịp Giáng sinh.

Sheet piano Santa Claus is Coming to Town

santa-claus-is-coming-to-town-sheet-piano

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

He’s making a list,
Checking it twice,
Gonna find out who’s naughty or nice.
Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

With little tin horns, little toy drums
Rooty toot toots and rummy tum tums
Santa Claus is coming to town
And curly head dolls that toddle and coo
Elephants, boats, and kiddie cars too
Santa Claus is comin’ to town

Then kids in Girls and Boy land will have a jubilee
They’re gonna build a Toyland town
all around the Christmas tree
So! You better watch out, you better not cry
Better not pout, I’m telling you why
Santa Claus is comin’ to town

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake
Goodness sake

You better watch out
You better not cry
You better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

Nguồn: Piano Đồng Nai sưu tầm và biên soạn.


Các bài viết có liên quan:

» Nhạc Giáng Sinh – Silent Night (Sheet piano miễn phí)

» We Wish You a Merry Christmas | Sheet piano miễn phí

Trang web và blog khác có ích:

» Piano Yamaha 

» Piano Điện